We werken aan de pagina

Methodiek en Therapie: 

Lilian werkt met verschillende methodieken en therapieën. 
Hieronder treft u informatie aan over twee therapieën die Lilian regelmatig inzet. 
Voor een completer beeld over mogelijkheden en Lilian's deskundigheid, zie ook "Wie is Lilian?"
  

ACT 

 

Acceptance and Commitment Therapy
ACT is een therapy die je leert om anders in het leven te staan.

Leven in het hier en nu. Bewuste keuzes in plaats van automatisme of afwezigheid. 

ACT leert je te handelen naar dat wat je echt belangrijk vindt

in het leven.  Het doel van ACT is niet zozeer het terugdringen

van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Omdat je lichter wilt leven.   

 

Onderzoek wijst uit dat positief denken op langere termijn niet werkt. Onderzoek wijst tevens uit dat ACT op langere termijn door cliënten beter vastgehouden kan worden dan cognitieve gedragstherapie. 
 

Bron: actinactie cliënt flyer

Psychodrama

 

Psychodrama is een vrom van psychotherapie die zowel individueel als in een groep gegeven kan worden.  Middels dramatechniek onderzoekt u de dynamiek in uw persoonlijke relaties en/of in uw individuele leefwereld.
 

De dynamiek in contact met anderen (of uzelf) worden sneller opgespoord en begrepen.

Inzicht maakt dat u bewuster in het leven staat en bewuster keuzes kunt maken. 

 

Wat cliënten zeggen: 

Ik had geen invloed op de gekte van de dag. Ik voelde me moe en depressief.


De ACT methodiek neem ik de rest van mijn leven mee. De onderdelen zijn ontzettend praktisch en helpend als ik voel dat ik mezelf weer eens voorbij loop. 

Ik liep vast in mijn huwelijk. Mijn opossingsgerichtheid werkte niet. Ik heb verschillende kanten in mezelf ondekt waarvan ik niet wist dat ik ze had. Dit maakte dat ik ook mijn kwetsbare kant meer durfde te laten zien aan mijn vrouw. Ik heb geleerd om meer te genieten. Psychodrama is volgens mij zeer geschikt voor mannen. 

Na mijn scheiding kreeg ik geen begrip van mijn ex-schoonouders. Dat deed mij pijn  Middels psychodrama ging ik in gesprek met hen. Ik kroop als het ware in hun huid. Hierdoor begreep ik dat ik nooit enig begrip kon verwachten. Na de sessie met Lilian had ik geen behoefte meer om mijn ex-schoonouders te overtuigen. Ik kon het loslaten.  

(Enige vorm van herkenning berust op louter toeval)